corel-photopaint-alati-1

Alatna traka Corel PhotoPaint – Corel PhotoPaint je program za obradu i kreiranje rasterskih slika. Ovdje ćemo prikazati neke osnovne mogućnosti ovog programa korisne prosječnom korisniku….

Kod rasterskih slika u PhotoPaint treba se voditi računa o veličini i “težini” slike pogotovo ako se obradjuje slika za web. Web pretraživači su pretežno “limitirani” sa rezolucijom od 72 dpi (72 dot per inch – točaka po inču), tako da će se prikazati identično slika od 72, 128 ili 300 dpi, jedino će biti velika razlika u “težini” slike. Slike za tisak obično su na rezoluciji od 300 dpi jer “osvjetljivači” u principu ne prepoznaju veću rezoluciju.
Nadalje, treba se paziti i o vrsti boje, odnosno o profilu boje. Za web se koristi 24 bitna boja (RGB) dok se za tisak koristi 32 bitna boja (CMYK). RGB profil boje sastoji se od miješanja RED (CRVENE) GREEN (ZELENE) BLUE (PLAVE) kao i diode na monitoru, dok se CMYK profil boje sastoji od CYAN (SVJETLO PLAVA) MAGENTA (FUKSIJA) YELOW (ŽUTA) KEY (CRNA). Inače se crna dobiva miješanjem CMY a K se dodaje za oštrinu jer je crna specifična i teško se dobiva čista crna miješanjem ostalih boja. Crna se još naziva i “kontrasna” boja. CMYK se koristi kod tiska i ima manje boja nego RGB.
Veličina slike isto je bitan segment same slike. Ovisno o namjeni mijenja se i veličina slike. Ako se objavljuje na internetu, nema potrebe za slikama preko 2000 px po dužoj strani jer i tako cijela slika neće stati na ekran i biti će stisnuta, dakle samo će biti preteška. Ukoliko radimo za tisak, slika neka bude u veličini u kojoj se tiskka 1:1 u rezoluciji 300 dpi, dok kod weba isto u veličini 1:1 al sa rezolucijom 72. Iznimno za web može se koristiti i rezolucija 96 dpi, ali samo ako se zna zašto. Za web, ukoliko želite postaviti veliku sliku na stranicu, napravite malu sliku i linkom ju povežite, tako će se stranica brže učitati a i mr. Google voli optimizirane stranice.
photopaint-new-18 bitnu PALETTED paleta boja koristi se samo ako se želi neka oštra slika, kao npr. tekst ili slično. Kod 8 bitne boje odabire se broj boja od 2-128. Što je više boja na slici, i slika je “teža”. Najčešći 8 bitni format je GIF, 24 bitni JPG, 32 bitni TIFF / JPEG.
Kod otvaranja novog dokumenta uvijek ostavite format slike .cpt koji je osnovni photopaint format a kod spremanja spremite taj cpt format i konvertirajte u format koji vam treba.
Upišite ime PhotoPaint dokumenta, odaberite veličinu, osim toga treba se paziti i na mjerne jedinice, pixeli za web, cm/mm z tisak, i pokušajte uvijek raditi 1:1, rezolucija, i model boje. Kod RGB profila koristite sRGB profil koji je bogatiji bojama ili ADOBE RGB koji je još bogatiji bojama. Ostale profile koristite ako znate što radite i prvenstveno znate kako je kalibriran vaš monitor, ali to je već nešto drugo.
Nakon što se otvori novi dokument u PhotoPaint se može uvesti postojeća slika ili se jednostavno može početi sa crtanjem.

UPRAVLJANJE DATOTEKAMA

* FILE menu

* NOVA SLIKA (NEW)

 • COLOR MODE – vrsta zapisa za boju (BLACK&WHITE/crno-bijelo; GRAYSCALE/siva skala; 16-COLOR/16-boja; 256-COLOR/256-boja; 24-BIT COLOR/16.7 milijuna boja; 32-BIT CMYK/priprema za kolor-tisak
 • PAPER COLOR – boja papira
 • WIDTH/HEIGHT – širina/visina slike
 • RESOLUTION – rezolucija slike
 • CREATE AS PARTIAL FILE – veličina mreže, odnosno broj dijelova buduće slike

* UNOS SLIKE (OPEN)

 • FULL IMAGE – cijela slika
 • CROP -slika kojoj odstranjujemo višak
 • RESAMPLE – slika sa promijenjenom rezolucijom
 • PARTIAL AREA – unos samo djela slike

* SKENIRANJE

 • ACQUIRE IMAGE – naredba za skeniranje
 • PRESCAN – pojavljuje se odabrani dio slike sa parametrima odabira skenera, broja boja, rezolucije i veličine
 • SCAN – naredba za početak skeniranja

* SPREMANJE SLIKE (SAVE; SAVE AS)

 • Novu sliku poželjno je spremiti u PhotoPaint *.CPT formatu, jer u tom su formatu spremljeni svi podaci o objektima, tako da se nedovršena slika može mijenjati u PhotoPaint
 • Ukoliko je slika završena snima se pretežno u TIFF ili BMP formatu. Osim navedenih, moguće je koristiti još i DIB, RLE, GIF, JPG, JFF, CMP, PCX, TGA formate, ovisno o daljnjem korištenju slike
 • BACKUP – snima original i sprema rezervnu kopiju iste
 • SAVE PARTIAL AREA AS… – snima slike koje su dijelovi drugih

TRAKA SA ALATIMA – COREL PhotoPaint

corel-photopaint-alati-2OBJECT – selektiranje objekata
RECTANGLE MASK TOOLS – Alat za kreiranje maske (odabir dijela slike )
CROP – Alat za podrezivanje slike
ZOOM TOOLS – alati za povecanje / smanjenje slike (promjena pogleda)
EYEDROPPER TOOL – Alat za uzimanje boja – kapaljka
ERASER TOOLS – Alat za brisanj – gumica
TEKST TOOL – Alat za unos teksta
RED EYE – Alat za uklanjanje “crvenih očiju”, kloniranje i uklanjanje nesavršenosti
RECTANGLE – Alat za crtanje (linije, pravokutnika, elipse, …)
FILL TOOL – Alat za dodavanje ispuna
PAINT BRUSH TOOLS – Alat za slikanje – cetkice kista
DROP SHADOW – Alat za dodavanje sjena
IMAGE SLICING – Alat za “rezanje” slike na manje dijelove (npr. za WEB)
FOREGROUND/BACKGROUND – Alat za upravljanje bojama

NEW – za otvaranje novog dokumenta
OPEN – za otvaranje poslojeceg dokumenta
SAVE – snimanje dosadasnjeg rada
PRINT – ispis trenutnog rada
CUT – rezanje (selektirani dio se izrezuje i sprema u clipbord)
COPY – kopira objekt iz medjuspremnika – clipboard)
PASTE AS NEW OBJECT – kopira objekt iz medjuspremnika kao novi objekt
SELECT PARTIAL AREA – selektira samo dio prikaza
ZOOM LEVEL – postotak velicine slike

Pojašnjenje nekih objekata:

FONT NAME (naziv fonta) SIZE (velicina) Bold-Italic-Underline i smjestaj
MARQUEE VISIBLE – uključuje / isključuje oznake selekcije oko objekta
BUILD MODE – kombinira definirana podrucja u jedan objekt
CREATE OBJECT – kreira objekte
SELECT – maskira / selektira samo jedan objekt
ADD TO SELECTION – dodaje novo podrucje vec postojecoj maski
REMOVE FROM SELECTION – oduzima podrucje iz definirane maske
XOR SELECTION – eliminira sva podrucja koja se preklapaju u objektima
SELECT ALL – selektira sve objekte
REMOVE – uklanja selekciju/e
INVERT– selektira obrnuto / izokrece odabir (trenutno neselektirane objekte)
MOSAIC ROLL-UP – otvara mosaic padajuci meni (roll-up)

Alatna traka Corel PhotoPaint – ALATI

 • ALATI ZA SELEKCIJU
 • ALATI ZA MASKIRANJE
 • ALATI ZA PREGLED
 • ALAT ZA ODABIR BOJE
 • ALATI ZA VRAĆANJE IZGLEDA
 • ALATI ZA CRTANJE LINIJA
 • ALATI ZA SLIKANJE
 • ALATI ZA CRTANJE GEOMETRIJSKIH TIJELA
 • ALAT ZA UPIS TEKSTA
 • ALAT ZA ISPUNE
 • ALATI ZA RAZMAZIVANJE
 • ALATI ZA KLONIRANJE
 • RUKOVANJE OBJEKTIMA
 • SELEKTIRANJE PRAVOKUTNO PODRUČJE
 • SELEKTIRANJE ELIPSASTO PODRUČJE
 • SELEKTIRANJE POLIGON
 • SELEKTIRANJE NEPRAVILNO PODRUČJE
 • SELEKTIRANJE OBJEKTE SA SLIČNIM BOJAMA
 • SELEKTIRANJE PODRUČJA NIJANSI
 • MODIFICIRANJE POLJA
 • UREDJIVAČ ČVOROVA
 • RUKOVANJE MASKAMA
 • SELEKTIRANJE PRAVOKUTNE MASKE
 • SELEKTIRANJE ELIPSASTE MASKE
 • SELEKTIRANJE POLIGONA MASKE
 • SELEKTIRANJE NEPRAVILNE MASKE
 • SELEKTIRANJE MASKE SA SL. BOJAMA
 • SELEKTIRANJE PODRUČJA NIJANSI MASKE
 • MODIFICIRANJE OZNAČENOG POLJA MASKE
 • UREDJIVAČ ČVOROVA MASKI
 • POVEĆANJE I SMANJENJE PRIKAZA
 • LOCIRANJE ISTOG PODRUČJA
 • POMICANJE CRTEŽA
 • UZIMANJE BOJA SA SLIKE
 • LOKALNA KOREKCIJA
 • ZAMJENA DIJELOVA SLIKE SA PAPIROM
 • ZAMJENA SLIKARSKA BOJA-PAPIRA
 • CRTANJE LINIJA
 • CRTANJE KRIVULJA
 • CRTANJE TOČKA-PO-TOČKA
 • OBIČNI KIST
 • IMPRESIONISTIČKI KIST
 • TOČKASTI KIST
 • UMJETNIČKI KIST
 • AIRBRUSH-EFEKT ZRAČNE MLAZNICE
 • SPRAYCAN-EFEKT SPREJA
 • CRTANJE PRAVOKUTNIKA
 • CRTANJE ELIPSE
 • CRTANJE POLIGONA
 • UNOS TEKSTA
 • POPUNJAVANJE ISPUNA
 • RAZMAZIVANJE
 • “MRLJANJE”
 • UOŠTRAVANJE / IZOŠTRAVANJE
 • IZMJENA KONTRASTA
 • KONTROLA SVJETLINE
 • PROMJENA NIJANSE OSNOVNE BOJE
 • PRETAPANJE
 • PODEŠAVANJE BOJE
 • PODEŠAVANJE ZASIĆENJA
 • NORMALNO KLONIRANJE
 • IMPRESIONISTIčKO KLONIRANJE
 • TOČKASTO KLONIRANJE

-1898-

Odgovori