crtanje-može-biti-tako-jednostavno-corel-draw-crtezi-1

Crtanje i manipulacija objektima u Corelu

*STVARANJE NOVOG CRTEŽA

Poslije otvaranja COREL DRAW programa izabere se CTRL+N; NEW iz FILE menija. Otvara se nova stranica koja se treba formatirati na puni format tiska. (Primjer: Ako se na stranici nalaze 4 vizitke veličine 9x5cm, format stranice je 180x100mm (2×90;
2x50mm). Format se mijenja klikom 2x na sjenu stranice. Nakon formatiranja stranice snimi se datoteka pod nekim “Logičkim” imenom radi lakšeg daljnjeg traženja. Snimanje datoteke vrši se pritiskom kombinacijskih tipki CTRL+S (držati CTRL i pritisnuti S). Snimanje datoteke se u principu vrši kod djela promjene crteža ili rada.

* DOPUNA I PROMJENA POSTOJEĆEG CRTEŽA

Datoteke u COREL DRAW-u otvaraju se pomoću naredbe CTRL+O ili FILE->OPEN. Nakon promjene mogu se snimiti ili pod istim CTRL+S ili pod drugim imenom FILE->SAVE AS.

 • Direktoriji koji se odnose na odabrani uređaj prikazani su u DIRECTORES polju.
 • Kod IMPORT ili uvoza datoteke odabrati pripadajuće ime ili polje FILE NAME i kliknuti OK ili kod pohrane podataka upisati ime i kliknuti OK.

* IZVOZ – EXPORT CRTEŽA

 • snima crtež i tekst u formatu koji može čitati i upotrebljavati neki drugi program
 • SELECTED ONLY – izvozi samo selektirane objekte iz crteža

* NAJČEŠĆI FORMATI ZA IZVOZ

 • EPS – izvoz u program koji koristi PostScript pisač
 • BMP – format Bit-mape
 • TIF/TIFF – format za izvoz u programe za obradu slika
 • AI – Adobe Illustrator
 • DXF – AutoCAD
 • WMF – Adobe PageMaker, MS Word
 • PCX – PC Paintbrush

OBJEKTI

* CRTANJE OBJEKTA:

 • PENCIL – za crtanje linija i krivulja slobodnom rukom
 • BEZIER – za crtanje linija i krivulja BEZIER-ovim načinom
 • RACTANGLE – za crtanje pravokutnika i kvadrata
 • ELIPSE – za crtanje elipsa i kružnica
 • PEN – pero – veličina i boja (oblik) vanjske linije – outline
 • FILL – ispunjenje – boja ili uzorak unutar elementa
 • SELECT-PICK – strelica za odabir i transformiranje (2x) objekta
 • SHAPE – strelica za oblikovanje čvorova
 • TEXT TOOL – za ispisivanje umjetničkog teksta
 • TEXT TOOL – za ispisivanje paragraf teksta (kada ima više teksta koji mora biti poravnat)
 • ZOOM- povećalo – povećava; smanjuje; pokazuje sve ili samo grupirane elemente; 1:1 – proporcionalno sa rezolucijom i veličinom monitora

* CRTANJE SLOBODNOM RUKOM:

Linija se završava i započinje dvostrukim klikom. Kada se završava segment, kliknuti samo jednom. Klikne li se na kraju, na prvi čvor, dobiva se zatvorena linija koja se može pobojati. Nagib linije može se ograničiti na 15 stupnjeva držeći pritisnutu tipku CTRL. Najprije se otpusti CTRL a tek onda tipka miša. Za ravnu crtu jednom se klikne tipkom miša, otpusti se tipka i povuče se miš do završne točke. Kod svake greške može se vratiti do onoliko koraka unatrag koliko je određeno u postavkama sa UNDO funkcijom (CTRL+Z) ili ponoviti potez sa REDO (CTRL+R). Svi čvorovi poredani su u LINE funkciju i čine ravne linije. Za dobivanje krivulje, čvorove treba preimenovati u CURVE tj. krivulju (NODE EDIT – otvara se 2x kliknuti po čvoru)

* SELEKTIRANJE

Vrši se isključivo alatom SELECT. Selektiranje više objekata vrši se pritiskom na tipku SHIFT+SELECT. Selektirani objekti mogu se razmještati; grupirati; transformirati. Selektiranje zasebnog objekta unutar grupe vrši se pritiskom na tipku CTRL+SELECT.

* POMAK OBJEKTA

 • za određenu udaljenost vrši pomoću skočnog menija TRANFORM (ALT+F7)
 • može se izvršiti i kursorskim tipkama na tipkovnici
 • može biti ograničeno pritiskom na CTR tipku
 • Pomaci će biti ograničeni na vodoravne i okomite počevši od originalne početne točke

EDIT [cut, copy, paste]

Ove opcije koriste privremenu memoriju Clipboarda i mogu se lijepiti (PASTE) na bilo koju stranicu ili u bilo kojem drugom programu

 • CUT (CTRL+X) – izrezuje objekt iz tekućeg dokumenta, mjesto ostaje prazno
 • COPY (CTRL+C) – kopira objekte koji ostaju u dokumentu
 • PASTE (CTR+V) – lijepi dokumente u istom ili drugom elementu, stranici
 • PASTE SPECIAL – lijepi dokumente u crtež uz mogućnost formatiranja i kreiranja veze s izvršnom datotekom (SOURCE-predočava ime i lokaciju, PASTE-ubacuje u crtež sadržaj Clipboarda, PASTE LINK ima mogućnost kreiranja veze sa izvornom datotekom, te AS-omogućava biranje formata kojim se koristimo)
 • Za razliku od rezanja (CUT), DELETE briše elemente nepovratno.

* OBLIKOVANJE OBJEKATA [SHAPE]

 • modificiranje pravokutnika (zaokruživanje kutova)
 • modificiranje elipse (stvaranje luka ili isječka)
 • modificiranje linije/krivulje (mijenjanje oblika)
 • modificiranje teksta (mijenjanje položaja pojedinih slova i
  međusobnog razmaka)

* OBLIKOVANJE, LINIJA I KRIVULJA

Samo krivulje imaju čvorove koji se mogu uređivati. Objekti kao što su: tekst, pravokutnik, elipsa, mogu biti oblikovani samo ako se pretvore u krivulju (CONVERT TO CURVES->CTRL+Q. Odabir krivulje vrši se tako da se klikne bilo gdje UNUTAR, odnosno NA LINIJU sa SHAPE, tada se pojavljuju čvorovi koji se odabiru i uređuju. Crtanje je puno lakše kad se nauči taditi sa krivuljama i čvorovima.

 • OBLIK KRIVULJE može se mijenjati upotrebom NODE EDIT skočnog menija (2x kliknuti po čvoru)

NODE EDIT ROLL-UP omogućava

 • pomicanje čvorova
 • pomicanje kontrolnih točaka
 • dodavanje čvorova (+)
 • brisanje čvorova i segmenata (-)
 • spajanje dva krajnja čvora
 • lomljenje krivulje kod čvora
 • poravnavanje čvorova (ALGIN)
 • mijenjanje (glatki-SMOOTH, šiljasti-CUPS, simetrični-SYMETRICAL)
 • pretvaranje linijskih segmenata u krivulje (TO CURVE)
 • pretvaranje krivuljnih segmenata u linijske (TO LINE)
 • rastezanje-STRETCH i rotiranje-ROTATE skupine čvorova
 • automatsko smanjenje broja čvorova (AUTO-REDUCE)
 • elastično razvlačenje skupine čvorova (ELASTIC MODE)

* MIJENJANJE REDOSLIJEDA OBJEKATA

 • U PRVI PLAN – TO THE FRONT – SHIFT+PGUP
 • U ZADNJI PLAN – TO THE BACK – SHIFT+PGDN
 • ZA JEDAN KORAK NAPRIJED – FORWARD ONE – CTRL+PGUP
 • ZA JEDAN KORAK NAZAD – BACK ONE – CTRL+PGDN

* SPAJANJE OBJEKATA

vrši se pomoću naredbi iz menija SHAPING:

 • WELD – čvrsto spaja dva objekta
 • INTERSECT – objekt na kojemu se druga dva preklapaju
 • TRIM – izrezuje područje preklapanja
 • COMBINE – kombinira odabrane objekte

-4674-

Odgovori