corel-draw-tekst-stilovi

Tekst i stilovi u Corel DRAW , što je paragraph tekst a što je artistic tekst, kako raditi sa stilovima i čemu služe, sve na jednom mjestu, što i kako…

TEKST

* DODAVANJE, UREĐIVANJE I STVARANJE TEKSTA

Alat za manipuliranje tekstom nalazi se u skočnom meniju TEXT (CTRL+F2)

 • ARTISTIC TEXT – umjetnički tekst koristi se za dizajniranje raznih naslova, poruka i logotipa. Može se izobličavati na razne načine, pa se s toga zove UMJETNIČKI TEKST. Može se unositi od po 250 znakova svaki.
 • PARAGRAPH TEXT – paragrafirani tekst unosi se u obliku paragrafa, ne može se izobličavati pojedine znakove, ali se paragrafi mogu vezati i nad njima primjenjivati zakonitosti DTP-a (DESK TOP PUBLISHING – stolno izdavaštvo). Paragrafirani tekst unosi se u blokovima od po 4000 znakova svaki. Tekstovi koji premašuju granicu se režu. Koristi se za dizajniranje i dodavanje podužih tekstova za reklame, brošure, DTP i sl…

* UVOZ TEKSTA – IMPORT dugme u PARAGRAPH TEXT i IMPORT

Naredba iz menija FILE omogućava uvoz paragraf teksta napisanog bilo kojim procesorom (programom), uključujući one koji rade pod WINDOWSIMA. Pokušamo li umetnuti više od 4000 znakova, ostatak će jednostavno biti odstranjen. Uređivanje sadržaja paragrafiranog teksta može se raditi direktno na ekranu ili upotrebom naredbe za uređivanje teksta EDIT TEXT, on će otvoriti PARAGRAPH TEXT prozor, koji nam dopušta i izmjenu ostalih parametara kao što su vrsta slova, poravnavanja i sl.

* SIMBOLI (SYMBOLS->CTRL+F11)

Unose se pritiskom na pripadajuću ikonu. Izabere se odgovarajući set simbola iz liste (animals, bullets…). Pojavljuje se skočni meni sa simbolima tog seta. Klikne se na simbol kako bi se selektirao, drži se tipka miša i povuče se na papir. Taj se simbol automatski kopira na dotično mjesto. Simboli koji se dodaju iz biblioteke su KRIVULJE, a ne TEKSTOVI. Sa simbolima moguće je i “popločiti” stranicu. Potrebno je samo u skočnom meniju SYMBOLS uključiti opciju TILE, a zatim odnijeti željeni simbol na stranicu. Broj simbola na stranici regulira se unosom vrijednosti u polja nakon pritiska na gumb OPTIONS.

* KONTROLNE TIPKE NA TIPKOVNICI

 • BACKSPACE – briše znak koji prethodi tekućoj poziciji kursora
 • DELETE – briše znak koji je na poziciji kursora ili bilo koji tekst koji je bio osvijetljen povlačenjem kursora
 • UP/DOWN/LEFT/RIGHT ARROWS – strelice pomiču kursor po tekstu gore/dolje/lijevo/desno
 • HOME – skok kursora na početak linije
 • END – skok kursora na kraj linije
 • PG UP/PG DN – skok kursora od prve/do zadnje linije

* PODEŠAVANJE PRAZNINA/RAZMAKA U TEKSTU

Vrši se na SPACING (razmaci) gumbu u ARTISTIC ili PARAGRAPH TEXT prozoru. Pojavljuje se TEXT SPACING prozor koji omogućava podešavanje međuznakovnog, međuriječnog i među linijskog prostora. Uređuje li se paragrafirani tekst može se podesiti i među paragrafirani prostor.

 • MEĐUZNAKOVNI RAZMAK – CHARACTER upotrebljava se kod uvećanja ili smanjenja razmaka između svih znakova u nizu ili paragrafu.
 • MEĐURIJEČNI RAZMAK – WORD služi za povećanje ili smanjivanje razmaka između riječi
 • MEĐULINIJSKI RAZMAK – LINE upotrebljava se za povećanje ili smanjivanje razmaka između linija/redova teksta. Međulinijski razmak poznat je pod imenom LEADING
 • MEĐUPARAGRAFIRANI RAZMAK – PARAGRAPH samo za paragrafirani tekst i upotrebljava se za povećanje ili smanjenje razmaka između paragrafa

Pozitivne vrijednosti povećavaju, a negativne smanjuju razmak

* IZMJENA ZNAKOVNIH ATRIBUTA (CTRL+T)

Kod u mjetničkog teksta mijenjamo atribute kao što su veličina, stil, izgled i smještaj koji se vrše pomoću prozora CHARACTER ATRIBUTES ili CHARACTER iz TEXT menija. Mogu se mijenjati i parametri poravnavanja, veličine i podcrtavanja:

 • s lijevo na desno – LEFT JUSTIFIED – lijevo poravnavanje
 • središnje – CENTERED – poravnavanje po sredini
 • s desna na lijevo – RIGHT JUSTIFIED – desno poravnavanje
 • blok teksta – FULLY JUSTIFIED – puno poravnavanje, lijevo i desno
 • bez poravnavanja – NONE – s lijevo na desno
 • veličina slova – SIZE
 • stil slova – STYLE
 • podcrtavanje slova – UNDERLINE
 • natcrtavanje slova – OVERLINE
 • jednostruka tanka linija – SINGLE THIN
 • jednostruka tanka linija samo ispod slova – SINGLE THIN WORD
 • jednostruka debela linija – SINGLE THICK
 • jednostruka debela linija samo ispod riječi – SINGLE THICK WORD
 • dvostruka tanka linija – DOUBLE THIN
 • dvostruka tanka linija samo ispod riječi – DOUBLE THIN WORD

STILOVI (STYLES->CTRL+F5)

* UPOTREBA STILOVA

Stilovi omogućavaju lakše izmjene u dizajnu. To su grupe atributa spremljene pod jednim imenom nazvani stilovi (STYLE) ili privjesci (TAG), smanjuju vrijeme potrebno za opis objekata (LAYOUT) i olakšavaju kreiranje dokumenata. COREL DRAW omogućava tri osnovne vrste stilova:

 1. umjetnički tekst (ARTISTIC TEXT)
 2. paragrafirani tekst (PARAGRAPH TEXT)
 3. grafika (GRAPHIC)

– svaki od njih predstavljen je svojom ikonom

Stilovima se definiraju atributi koji uključuju ispune, konture, atribute i specijalne efekte. Tekstualni stilovi sadržavaju izbor tekstualnih atributa kao što su fontovi, tabulatori, razmaci i poravnanja

* STIL (STYLES)

Način na koji utječemo na glavne karakteristike objekta.

* ŠABLONA (TEMPLATES)

Skup stilova koji se mogu pozvati u bilo koje vrijeme i primijeniti na bilo koju ilustraciju (to su dokumenti sa nastavkom *.CDT)*

STVARANJE I PRIMJENA STILOVA

Atributi tekstualnog objekta ili crteža za upotrebu u drugim ilustracijama spremaju se na slijedeći način:

 1. klikne se na tekstualni ili grafički objekt DESNOM tipkom miša i
  drži se nešto duže, dok se ne pojavi meni za objekt (OBJECT MENU)
 2. izabere se opcija SAVE AS STYLE
 3. unese se ime stila u polje SAVE STYLE AS… i selektiraju se atributi
  koji će biti uključeni u stil
 4. klikne se po OK

Postoje dvije metode za primjenu stila na objekt. Do prve se dolazi pritiskom DESNE tipke miša, a zatim preko OBJECT MENU odaberemo paragrafe, dok druga upotrebljava svitak za stilove.

* PRIMJENA: desnom tipkom miša kliknemo na objekt kojemu želimo promijeniti stil

 1. izaberemo APPLY STYLE
 2. izaberemo ime stila iz skočnog menija

Možemo pozvati i svitak za stilove – STYLES ROLL-UP->LAYOUT

 1. sa alatom SELECT kliknemo na objekt
 2. izaberemo stil
 3. kliknemo na APPLY

Da bi se vratio prvobitni izgled objekta odaberemo REVERT TO STYLE->OBJECT MENU

* RUKOVANJE ŠABLONAMA

Kada na ekranu imamo otvoren svitak za stilove, pri vrhu je strelica. Klikom na nju izaberemo opcije:

 • LOAD STYLES (učitavan stil)
 • SAVE TEMPLATE (sprema šablonu)
 • SET HOTKEYS (postavlja prečice kombinacijom CTRL+broj; npr.: CTRL+1…)
 • DELETE STYLE (briše stil)
 • FIND (pronalazi stil unutar crteža)

* FORMATI STILOVA

Automatski se prepoznavaju, potrebno je samo snimiti stil pod SAVE… AS->OBJECT MENU

-3548-

Odgovori